Chào đón 568 cư dân đầu tiên gia nhập cộng đồng Làng Sen Việt Nam

Vào sáng thứ bảy, ngày 10/01/2015 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Windsor Plaza, Phúc Khang Corporation đã tổ chức thành công Lễ chuyển cọc cho 568 Quý khách hàng của Làng Sen Việt Nam – chính thức chào đón những cư dân đầu tiên gia nhập cộng đồng Làng Sen Việt Nam.

Lễ chuyển cọc dự án Làng Sen Việt Nam với sự hài lòng của hơn 600 Quý khách hàng

Lễ chuyển cọc dự án Làng Sen Việt Nam với sự hài lòng của hơn 600 Quý khách hàng

Uy tín của Phúc Khang Corporation trong thị trường B