Phúc Khang được kết nạp hội viên chính thức của VCCI – HCM

Tin sáng nay, ngày 21/04/2015, tại hội trường của tòa nhà VCCI, số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, Phuc Khang Corporation đã chính thức được kết nạp làm hội viên của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam – CN TP.HCM (VCCI – HCM).

Sự kiện này đánh dấu thương hiệu Phúc Khang đã tiến lên một tầm cao mới cùng với cam kết tạo dựng những sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe dành cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động Bất động sản với xu hướng hòa nhập vào thị trường khu vực và quốc tế.Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động với các chức năng chính:

– Đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế;

– Thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học – công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Ông Luk Ban La – Phó Tổng Giám Đốc Phuc Khang Corporation phát biểu tại sự kiện
Ông Luk Ban La – Phó Tổng Giám Đốc Phuc Khang Corporation phát biểu tại sự kiện

Phuc Khang Corporation được kết nạp làm hội viên chính thức của VCCI – HCM
Phuc Khang Corporation được kết nạp làm hội viên chính thức của VCCI – HCM

Sự kiện này đánh dấu thương hiệu Phúc Khang đã tiến lên một tầm cao mới cùng với cam kết tạo dựng những sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe dành cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động Bất động sản với xu hướng hòa nhập vào thị trường khu vực và quốc tế.

Nội dung tham khảo thêm