Tiến Độ Xây Dựng Nhà Tre Lớn Nhất Việt Nam

Không còn bao lâu nữa, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một tuyệt tác kiến trúc độc đáo, chỉ duy nhất có tại Làng Sen Việt Nam. Trung tâm hội nghị Tre Việt – Nhà tre lớn nhất Việt Nam đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ du khách bốn Phương vào đầu năm Ất Mùi.Tiến độ thi công Nhà tre lớn nhất Việt Nam được ghi nhận vào ngày 5.3.2015

Nội dung tham khảo thêm